RÅDerummet

Råderummet er en midlertidig, forbyggende indsats. Et samarbejde mellem 4 boligorganisationer - fsb, AAB, SAB og 3B - med det formål at forebygge at beboere sættes ud af deres bolig. Projektet dækker 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg og har 3 medarbejdere. Projektet løber indtil 31. maj 2015.

Den konkrete indsats foregår gennem personlige rådgivningsforløb, som typisk indledes med at beboeren henvises fra boligorganisationens udlejning eller ejendomskontoret.

Beboeren kan dog også selv henvende sig til RÅDerummets medarbejdere på

  • tlf. 40 49 85 49
  • tlf. 40 49 85 50
  • tlf. 40 49 85 51

... og aftale et møde.

RÅDerummets medarbejdere kan også træffes på udvalgte ejendomskontorer i åbningstiden samt i forbindelse med udvalgte boligsociale aktiviteter.

Hør nærmere på dit lokale ejendomskontor om økonomisk rådgivning er et tilbud og læs mere om RÅDerummet her.