TRYGHED OG TRIVSEL

Under indsatsområdet tryghed og trivsel har vi igangsat aktiviteter, som styrker trivslen blandt udsatte beboere som har brug for ekstra hjælp, arbejder med at skabe en positiv udvikling mht. tryghed, og understøtter frivillige beboers engagement i helhedsplanens afdelinger

Aktuelle indsatser under TRYGHED OG TRIVSEL

Forebyggelse af udsættelser, velkomstindsats og BB's Brobygning

Forebyggelse af udsættelser drejer sig om at støtte beboere, som har modtaget en påkravsskrivelse som følge af huslejerestance, og tilbyde dem rådgivning og vejledning i forhold til at få overblik over deres situation og handlemuligheder.

Velkomstindsats drejer sig om at opsøge nye beboere i fsb's afdelinger, som kunne være i risiko for at have økonomiske eller andre udfordringer, som kunne påvirke deres hverdag.

BB's Brobygning er et rådgivende værktøj til at komme i kontakt med udsatte voksne og familier, og hjælpe beboere med at løse udfordringer fx at læse breve fra kommunen, nabokonflikter, husordensager mm.

Kontakt Send mailMerete for mere info

Temacaféer til voksne og fleresomhedsindsatser

Temacaféer til voksne er planlagt temabaserede caféer, hvor beboere møder op og får hjælp, informationer og vejledning omkring et eller flere specifikke emner, som er defineret og besluttet på forhånd fx sundhed, tryghed, naboskab og ensomhed.

Fleresomhedsindsatser omhandler dannelsen af nye fællesskaber for voksne beboere, som ønsker sig et større netværk og fx fællesspisning og fællesaktiviteter for målgruppen. Derudover samarbejder helhedsplanen med WeShelter ang. en besøgvensordning til voksne, som hedder 'Netværksordning i Nordvest'.

Kontakt Send mailMerete for mere info

Tryghedsnetværk på Bispebjerg

Tryghedsnetværk på Bispebjerg og den øgede oplevelse af tryghed blandt beboerne i boligområdet er et centralt tema den nye helhedsplan. Derfor skal samarbejdet mellem helhedsplanen, SSP og politiet styrkes, og deltagelse i forskellige tryghedsnetværk (fx SSP Nordvest, Tryghedspartnerskabet, Børne- og Ungenetværket Bispebjerg) prioriteres højt. Dette skal sikre, at helhedsplanen er orienteret omkring områdets tryghedsudfordringer samt de indsatser som sættes i gang for at afhjælpe dem.

KontaktSend mailIain for mere info

Ambassadørindsatser i boligområdet

Ambassadørindsatser i boligområdet omhandler forskellige ambassadørtiltag for nøglepersoner og rollemodeller fra boligafdelinger. Koncepten er at styrke beboernes muligheder for at være medspiller i deres nærområde, og udvikle beboeres kompetencer og handlemuligheder for at være en aktiv del i at skabe tryghed lokalt. Dette kunne fx være som naboambassadør (som byder velkommen til nye beboere), som madambassadør (som hjælper med madlavning til fællesaktiviteter), eller som miljøambassadør (som hjælper med at afholde affaldssamlingsdage i deres afdeling).

Kontakt Send mailSarah for mere info

Beboernetværk på Bispebjerg

Beboernetværk på Bispebjerg omhandler indsatser, som har fokus på at styrke beboernes frivillighed, opkvalificere deres evne til at understøtte andre beboere, og sikre positive og trgyhedsskabende beboerdrevne aktiviteter i boligområder. Helhedsplanen har en rolle i a) at hjælpe med organisering, konkretisering, foreningsdannelse, puljesøgning samt formidle kontakt til samarbejdspartnere og rådgivningstilbud efter behov b) at bruge bebeornetværkerne som platforme, hvor både kommunale, frivillige og den boligsociale indsats kan rekruttere til nye initiativer samt inddrage beboere i bydelens udvikling og c) at understøtte beboernetværk så at de kan drive forskellige familierettede aktiviteter i deres afdeling fx sommerfester, julearrangementer mm.

Kontakt Send mailSarah for mere info

Print