SAMARBEJDE

For at alle de indsatser, som Beboerprojekt Bispebjerg er engageret i, kan lykkes, er vi dybt afhængige af det meget tætte og gode netværk og samarbejde, som vi har med andre indsatser på Bispebjerg.

Vi er f.eks. en naturlig en del af Børne- og Ungenetværket på Bispebjerg, som tog sit udspring i Helhedsplanen Beboerprojekt Bispebjerg 2009-2012, og som i en årrække også blev koordineret fra Beboerprojektet. Netværket koordineres nu af BIBLIOTEKET, Kultur Nord, og fungerer stadig som samlingssted og platform for udveksling og inspiration for indsatser og foreninger, som henvender sig til børn og unge på Bispebjerg. Netværket mødes 6 gange om året.

Derudover har vi et tæt samarbejde med de øvrige Boligsociale indsatser på Bispebjerg:

  • Beboerprojekt Puls, som dækker en stor del af det såkaldte "fuglekvarter" i den sydlige del af Bispebjerg og ...
  • Ryparken - Vores kvarter, som dækker 3 af fsb's boligafdelinger i den østligste del af Bispebjerg

Københavns Kommune er naturligvis en meget vigtig og meget tæt samarbejdspartner for beboerprojekt Bispebjerg - både på ledelsesniveau og på praksisniveau. Vi mødes regelmæssigt med kommunale samarbejdspartnere i flere fora, f.eks. Boligsocialt Forum, Børne- og Ungenetværk, SSP mm 

Vi samarbejder selvfølgelig også med mindre, lokale indsatser som f.eks. KringlebakkenFaktiSheZoneBIBLIOTEKET,  Børnekulturhuset SokkelundlilleDansekapelletUngehuset på SmedetoftenBispeparkens Ungdomsklub (BUK)FamilierådgivningenUngerådgivningen og mange andre

Endelig er de lokale ejendomskontorer i fsb's boligafdelinger meget centrale samarbejdspartnere, da vi via den gode kontakt med dem kan komme tættere på de beboere, som har særlig brug for vores hjælp.

Print